پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اقدام عملی نموده و طرح جامع آموزشی بدیل را همراه با پلان تطبیقی آن تدوین نموده است. بخشی از این طرح ایجاد یک سیستم الکرونیکی برای دسترسی به مواد آموزشی به شکل غیر مطبوع می باشد. شاگردان و استادان عزیز لطف نموده از این سیستم به منظور دستیابی به کتب درسی، چپترهای درسی و ویدیوهای آموزشی استفاده نمایید، و به شاگردان دیگر نیز در زمینه اطلاع دهید. ادامه..

تمام حقوق کاپی سیستم آموزش از راه دور برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آمریت سیستم های معلوماتی محفوظ است. تماس با دفتر ام آی ایس: ۰۷۴۴۲۷۶۷۸۷ (obaidskl@gmail.com)